Project: Balie in entreehal bedrijfsverzamelgebouw
Opdrachtgever: ROC West Brabant Etten-Leur
Ontwerp: 2003
Uitvoering: 2003
Projectteam: Dick Embregts, Mirjam Houben, Lilian Kuypers